Základní organizace Českého svazu chovatelů Chlumín
 
 
WEB:  
E-mail:  
Personální obsazení, kontakty:
     
     
     
     
   

Plán kulturních akcí na rok 2011 – Honební společenstvo Chlumín
Výstava drobného zvířectva   27.-28.9.2011
Účast na celostátních a okresních výstavách   v průběhu roku 2011
 
 

 
 Fotogalerie
 

thn00018.jpg

thn_PC230109.jpg

 
Autorka fotografií 
Miloslava Antošová, kronikářky Chlumína,
není-li uvedeno jinak.