Heraldika
 
Znak obce Chlumín
dle návrhu
heraldické kanceláře "Dauphin"
Vlajka  obce Chlumín
dle návrhu
heraldické kanceláře "Dauphin"
Vlajka  obce Chlumín
se znakem obce
 
Udělený symbol obce Chlumín odpovídá následujícímu popisu:
Znak:
V modrém štítě stříbrná kvádrovaná hrad ba s prázdnou branou s vytaženou černou mříží a otevřenými stříbrnými vraty na černých závěsech. Nad branou vyniká stříbrná věž s černým oknem, s cimbuřím a červenou stanovou střechou se zlatou makovicí. Po stranách věže dva červené štítky se stříbrným břevnem.

Vlajka:
List tvoří sedm vodorovných pruhů, modrý, bílý, červený, bílý, červený, bílý a modrý, v poměru 4:4:1:2:1:4:4. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
 
Návrhy znaku a vlajky vybralo zastupitelstvo obce podle návrhu pana Stanislava Kasíka - heraldická kancelář "Dauphin" Roudnice nad Labem.
 

 
Slavnostní předávání dekretu o udělení znaku a vlajky naší obce
předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Miroslavem Vlčkem proběhlo dne 18.12.2007 v 11,00 hod. v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za účasti starosty a místostarosty naší obce.

 

 

 
Historie znaku
původní znak platný do roku 2007
Na stříbrném štítě je červená, stříbrně spárovaná kvádrová hradební zeď o devíti stínkách s otevřenou branou se stříbrnými vraty a s ocelovou vytaženou mříží. Nad branou stojí rovněž červená, stříbrně spárovaná věž se dvěma dvojicemi obdélných oken nad sebou, s třemi stínkami cimbuří a s modrou špičatou střechou. Po stranách věže jsou dva modré štítky s červeným břevnem. 

Kdy městečko získalo znak, není známo, zdá se však, že se vyvinul z pečetního znamení. 

Dekret o udělení znaku a vlajky naší obce