Kaplička u hřbitova
 

 

Kaplička u hřbitova, původně křížek, ve 30. letech 20. století místo něj postavena kaplička,
je obestřena pověstí o smrti z nešťastné lásky
foto: RNDr. Aleš Střecha