Plánovaný rozvoj obce
 

Výstavba rodinných domů, která je nyní limitována nedořešenými majetkovými vztahy mezi státem a církví, je plánována východním a severovýchodním směrem. Dle územního plánu rozvoje obce je záměr výstavby 50 rodinných domů v první etapě.

Z hlediska rozvoje regionu se jedná o potenciální rozvojové území, které si zachová hlavně funkci bydlení a zemědělskou.

Z celkové koncepce prognózy pro tuto část území vyplývá: 

  • vzhledem k poloze, bude území částečně sloužit jako obytná a v budoucnosti i rekreační zóna Mělníka a hl. m. Prahy. Prozatímní rekreační využití území je vzhledem ke stavu krajiny malé (z hlediska individuální rekreace), obec však má ideální spojení na blízké rekreační oblasti Kokořínska. 
    V budoucnosti, v horizontu přibližně 30 let, vznikne po vytěžení a uzavření pískovny Chlumín jezero o rozloze přibližně 120 ha a s tím návazně i atraktivní rekreační oblast. 
  • nepočítá se s budováním průmyslu nebo výrobních a skladových ploch většího rozsahu