Spolky v obci

 

Kalendář společenských akcí SDH Chlumín na rok 2017

Valná hromada SDH Chlumín 21.1.2017 od 16:00
Hasičský ples SDH Chlumín 21.1.2017 od 20:00
Soutěž Jednotek SDH ,,Vteřiny pro život‘‘ 25.3.2017
Běh na 60m překážek jednotlivců (MH) 8.4.2017
Pálení čarodějnic 30.4.2017 od 17:00
Staročeské Máje 13.5.2017 od 14:00
Májová taneční zábava 13.5.2017 od 20:00
Hasičský den 26.8.2017 od 14:00
Soutěž v PÚ ,,O pohár starosty obce Chlumín‘‘ 1.10.2017
Drakiáda 14. nebo 15.10.2017
Dýňování a lampiónový průvod 4.11.2017 od 16:00
Mikulášský karneval 9.12.2017 od 15:00

 

 
Sbor dobrovolných hasičů Chlumín
 
TJ Sokol Chlumín - fotbal
 
 
Tenisový oddíl
Tenisový oddíl vstupuje do druhého roku své činnosti. Využívá k výcviku a tréninku víceúčelové hřiště obce. Výuka tenisku pro žáky probíhá pravidelně každé úterý od 16,00 hod. V současné době má oddíl 8 členů a je otevřen pro další zájemce.
 
Rybáři Chlumín
Rybáři jsou místní spolek, který obhospodařuje obecní rybník Rasovna.
Povolenky k rybolovu jsou k dostání v úředních hodinách na OÚ Chlumín.
Honební společenstvo Chlumín
 
 
ZO Českého svazu chovatelů Chlumín
 
 
Sbor pro občanské záležitosti Chlumín
V obci zabezpečuje "vítání občánků" a navštěvuje starší občany v domovech důchodců a předává blahopřání jubilantům při jejich životních výročích. Podílí se na kulturním životě obce.