Elektronická úřední deska obce Chlumín
 
Dokument: Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění
do :
Oznámení o uzavření smlouvy o dílo na akci s názvem „Kostel svaté Maří Magdaleny v Chlumíně – oprava krovu a střešního pláště“ 13.11.2017  
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín 22.11.2017 od 19,00 hod. 13.11.2017  
ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 27.11.2017 13.11.2017  
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM 2018.pdf
Informace k návrhu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM 2018.doc
10.11.2017  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM.pdf
Informace k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM.pdf
10.11.2017  
MZE - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, zpracování těžeb nahodilých.
Přiloha: seznam obcí
7.11.2017  
Veřejná vyhláška_oznámení o možnosti převzít písemnost pro Karla Schallmanna. 7.11.2017  
Oznámení o ukončení veřejné zakázky s názvem „Kostel svaté Maří Magdaleny v Chlumíně – oprava krovu a střešního pláště“ 3.11.2017  
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření rozpočtu obce Chlumín pro rok 2017 (počet záznamů 4, poslední rozpočtové opatření č. 4) 5.10..2017  
Rozpočtové opatření č. 4 5.10..2017  
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.  18.9.2017  
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.8.2017, Středočeský kraj, obec Chlumín  (xlsx)
 
13.9.2017  
Rozpočtové opatření č. 3 13.9.2017  
Informace o zveřejnění závěrečného účtu obce Chlumín za rok 2016 12.7.2017  
Rozpočtové opatření č. 2 12.7.2017  
Závěrečný účet 2016 schválený.pdf
Příloha č.1 k závěrečnému účtu Chlumín_2016.pdf
Příloha č.2 závěrečnému účtu Chlumín_2016.pdf
12.7.2017

 

 
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Chlumín na roky 2018 - 2020 15.5.2017  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Chlumín na roky 2018 - 2020 15.5.2017  
Rozpočtové opatření č.1  

 

15.5.2017  
Oznámení místa zveřejnění dokumentů Svazku měst a obcí VKM 22.3.2017  
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Chlumín na rok 2017 14.3.2017  
Schválený rozpočet obce Chlumín na rok 2017 14.3.2017  
 
 
Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny. Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu Chlumín.
Podpora
po kliknutí přejdete na odkazPro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)

po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
 
  Archiv zveřejnění dokumentů
  na úřední desce obce Chlumín:
 
veřejnoprávní smlouvy
dle zák. č. 250/2000 Sb.