Soupis dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce obce Chlumín za rok 2018
 
Dokument: Vyvěšeno
dne:
Zveřejnění
do :
INFORMACE o konání zasedání zastupitelstva obce Chlumín dne 19.2.2018.  9.2.2018 20.2.2018
Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce Chlumín na rok 2017 30.1.2018 01.3.2018
Výsledky II. kola Volby prezidenta ČR 2018 konané 26. a 27.1.2018 za obec Chlumín. 29.1.2018 1.3.2018
Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce Chlumín na rok 2017 19.1.2018 1.3.2018
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření rozpočtu obce Chlumín pro rok 2017 19.1.2018 30.1.2018
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky 15.1.2018 29.1.2018
Aukční vyhláška - Název předmětu aukce: Rodinný dům v obci Chlumín, okr. Mělník 5.1.2018 9.2.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby
27.12.2017 15.1.2018
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pro pana Karla Schallmanna (roč. 1966) 18.12.2017 5.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
14.12.2017 15.1.2018
Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce Chlumín na rok 2017 8.12.2017 1.3.2018
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření rozpočtu obce Chlumín pro rok 2017 8.12.2017 19.1.2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 4.12.2017 5.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf
28.11.2017 15.1.2018
 
 
Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje  začerněny. Originály listin jsou k dispozici na úřední desce úřadu, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu Chlumín.
Podpora
po kliknutí přejdete na odkazPro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)

po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
 
  Archiv zveřejnění dokumentů
  na úřední desce obce Chlumín:
 
veřejnoprávní smlouvy
dle zák. č. 250/2000 Sb.