ObecChlumín
Obec Chlumín

Stáhněte si novou mobilní aplikaci V OBRAZE    

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

Mapový portál Mapotip

Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je velký? Které pozemky patří obci? Kudy vede vodovod, nebo kanalizace? Změřit jeho vzdálenost od vaší parcely? Zajímá vás, jak Chlumín vypadaly v minulosti? K tomu všemu stačí kliknutí do mapové ho portálu.

mapový portál

obsah OBSAH

1 Základní vrstvy
zde zvolíte typ podkladové mapy
např. základní mapa, orfotomapa, bílý podklad…..

2 Překryvné vrstvy
část Vrstvy
zaškrtnutím lze zobrazovat jednotlivé vrstvy
např. inž. sítě, obecní pozemky, územní plán….

část Témata
zobrazí přednastavené skupiny vrstev
např. informace a rozdělení pozemků, přehled všech sítí…

3 Legenda
zobrazí vysvětlivky k aktuálně zapnutým vrstvám

průhlednostPRŮHLEDNOST

posuvníkem lze zprůhlednit aktuálně zobrazené vrstvy

to umožňuje porovnávat základní a překryvné vrstvy mezi sebou

např. prolínat historické mapy s dnešní realitou

nebo porovnávat výkres územního plánu s ortofotomapou

Historické mapy > Císařské otisky

Pro zájemce o historii obce a okolí lze také zobrazit historické mapy Císařské otisky z let 1820-1835. Jedná se o první mapování na našem území, které svojí podrobností a vybarvením podává velmi přesný doklad o dobové krajině, hospodářství a demografii. Dodnes patří ze strany badatelů k nejžádanějším archiváliím.

Díky funkci nastavení průhlednosti je pak možné porovnat historické mapy se současností.
Každý tak má možnost zobrazit právě jeho dům, pole a jiné nemovitosti dnes a před cca 2 stoletími.

Porovnejte si jak vypadal váš dvůr  „za císaře pána“ a dnes.

Historické mapy > Ortofotomapy

Už před cca 60 lety vznikaly z leteckých snímků kvalitní ortofotomapy a dnes, si je můžete prohlédnout ve svém počítači. Snímky poskytl Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad.
Udělejte si úžasnou virtuální procházku historií z let kolem roku 1950, kde jsou dnes již zaniklé cesty a města ještě bez paneláků.

Pozemky a Budovy dle katastru

V této vrstvě si můžete velmi jednoduchým způsobem zobrazit v mapě údaje z katastru nemovitostí. Hranice parcel, pozemky v majetku obce nebo státu, druhy pozemků, jejich čísla a výměry, čísla popisná budov….

Územní plán

Velmi jednoduché nahlížení do územního plánu obce, včetně legendy ke stažení.
Díky nastavení průhlednosti můžete zjistit zařazení každého pozemku v územním plánu a získat přehled o jednotlivých plochách, pásmech a koridorech.

Inženýrské sítě

Zobrazte si, kudy v obci vede vodovod, kanalizace, telekomunikace,….

Pasporty

Přehled o vybavení a evidencích obce (lampy veřejného osvětlení, místní rozhlas, úseky místních komunikací, zimní údržba….).

Mapový portál poskytuje www.mapotip.cz

Mapový portál

V OBRAZE

logo

google play
apple store

Czechpoint

Město Neratovice

  • 1529
    1. zmínka
  • kostel sv. Maří Magdalény
  • Morový sloup
  • SDH Chlumín
  • TJ Sokol Chlumín
  • Honební společenstvo Chlumín