ObecChlumín
Obec Chlumín

Stáhněte si novou mobilní aplikaci V OBRAZE    

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

Kostel svaté Maří Magdalény

Správce památky: Obec Chlumín

Kostel svaté Maří Magdalény (kat. číslo 1313)
Ohradní zeď kostela s branami (kat.číslo 1313/2)

Kostel sv. Maří Magdalény - vysoká rozložitá stavba velmi složitého půdorysu.

Virtuální prohlídka - https://my.matterport.com/show/?m=mcJweq3zjU7

Transparentní účet - veřejná sbírka 

Historie

Kostel sv. Maří Magdalény foto: Petr PrášilNa místě dnešního kostela původně stál gotický kostel doložený již k roku 1362, společně s bývalou tvrzí byl poničen za husitských válek.

Zcela zničen byl společně s takřka celým městečkem za války třicetileté. 
Roku 1732 jej na původním místě znovu vystavěla v barokním slohu majitelka panství kněžna Anna Marie Toskánská. 

Jednolodní náročně řešená stavba s věží v západním průčelí byla jako jeden z největších kostelů v okolí kostelem děkanátu Chlumínského v župě Meziříčské, která se nacházela mezi Vltavou a Labem až k soutoku obou řek u Mělníka. 
K uvedenému děkanátu náleželo 19 far, a to: Chlumín, ObřístvíLibiš, Semilkovice, Kojetice, Lobkovice, Hostín, Veltrusy, Odolená Voda, Chvatěruby, Chabry, Zdiby, Bojnice, Velká Ves, Klecany, Bohomilice, Bukol, Doničky a filiální kostel Zálezlice. 
 
V kostelní hrobce jsou uloženy ostatky bývalých držitelů panství a několika farářů. Hřbitov okolo kostela plnil svou funkci do roku 1830, kdy byl zrušen a zahlazen na základě reforem císaře Josefa II. (dekret z 23. srpna 1784, kterým se ruší všechny městské hřbitovy, hřbitovy uvnitř obcí, hrobky v kostelech a klášterech). Nový hřbytov byl zřízen za obcí o několik set metrů dál.

 

Popis stavby

Presbytář kostela je obdélníkový, půlkruhově zakončený, při něm na severní straně stojí vysoký přístavek sakristie a oratoře zakončený třemi stranami nepravidelného osmiúhelníka. Obdélníková loď má po bocích dva čtvercové přístavky. Presbytář je pokrytý barokní freskou. Na přechodu lodi a presbytáře se nachází barokní kazatelna. Věž je umístěna na západní straně lodi. Pod ní je umístěn hlavní vstup a portál s erbem vévodkyně Toskánské. Kostelní loď je rozdělena na tři klenební pole, kruchta spočívá na šesti sloupech. Čtvercové přístavky obsahují schodiště, vnější vchody a netradičně i bývalou márnici. 
V kostele se nachází velmi zajímavý náhrobní kámen z r. 1599 umístěný ve zdi pod kruchtou.  

Uvnitř zvonice visí dva zvony (původně byly čtyři): 1.21 m v průměru, 0.96 m výšky a 0.83 m v průměru, 0.78 m výšky. Větší zvon zvaný "Ambrož" s nápisem "... Letha Panie 1613, slit gest tento zwon ke czti a chwale do miesteczka Klomina za panowani S. R. R. Jana Borziwoge Kyssperskyho z Wrzesowicz i na Klomine k zalozenie kostela s. Marzy Magdaleny nakladem wssech osadnich k temvz zadvssi ...", se znázorněním vraždění dítek Betlémských.  

K původní výzdobě kostela patřil vzácný skládací obraz zobrazující výjevy ze života Panny Marie. Obraz, dar od císaře Karla IV., je dnes součástí galerie hradu Křivoklát. 

 

Moderní historie a současnost

V roce 1939 se zde konala slavnostní mše svatá s udílením svátosti biřmování celebrována Jeho Eminencí  Karlem  kardinálem Kašparem, arcibiskupem pražským, pro okolní obce i široké okolí.

V roce 1970 byla udělována  tato svátost v kostele  sv.Máří Magdaleny Jeho Eminencí  Františkem kardinálem Tomáškem, arcibiskupem pražským, v plně zaplněné lodi chrámu. Hlavní oltář byl zdoben československou státní vlajkou. Vlajky vlály i na věži kostela. Slavnost se tak stala tichou demonstrací v době normalizace.

V současné době je kostel využíván jako ekumenický. Jsou zde konány pravidelná náboženská shromáždění a slavnosti napříč spektrem církví a náboženských společností. Již tradiční Vánoční koncert základní školy se každoročně koná také v jeho prostorách. Kostel slouží i jako výstavní a koncertní sál a v neposlední řadě jako smuteční síň i pro civilní obřady.

Postupné opravy jsou financovány z rozpočtu obce, za využití dotací Ministerstva kultury České republiky, Středočeského kraje, Evropské unie a sbírek a darů občanů.

 

 

Mapový portál

Mapový portál Mapotip

V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Czechpoint

Město Neratovice

  • 1529
    1. zmínka
  • kostel sv. Maří Magdalény
  • Morový sloup
  • SDH Chlumín
  • TJ Sokol Chlumín
  • Honební společenstvo Chlumín