ObecChlumín
Obec Chlumín

Stáhněte si novou mobilní aplikaci V OBRAZE    

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

Kostel svaté Maří Magdalény

Správce památky: Římskokatolická farnost Neratovice

Kostel svaté Maří Magdalény (kat. číslo 1313)
Ohradní zeď kostela s branami (kat.číslo 1313/2)

Farní kostel sv. Maří Magdalény - vysoká rozložitá stavba velmi složitého půdorysu.

Kostel sv. Maří Magdalény foto: Petr PrášilNa místě dnešního kostela původně stál gotický kostel doložený již k roku 1362, společně s bývalou tvrzí byl poničen za husitských válek.

Zcela zničen byl společně s takřka celým městečkem za války třicetileté. 
Roku 1732 jej na původním místě znovu vystavěla v barokním slohu majitelka panství kněžna Anna Marie Toskánská. 

Jednolodní náročně řešená stavba s věží v západním průčelí byla jako jeden z největších kostelů v okolí kostelem děkanátu Chlumínského v župě Meziříčské, která se nacházela mezi Vltavou a Labem až k soutoku obou řek u Mělníka. 
K uvedenému děkanátu náleželo 19 far, a to: Chlumín, ObřístvíLibiš, Semilkovice, Kojetice, Lobkovice, Hostín, Veltrusy, Odolená Voda, Chvatěruby, Chabry, Zdiby, Bojnice, Velká Ves, Klecany, Bohomilice, Bukol, Doničky a filiální kostel Zálezlice. 
 
V kostelní hrobce jsou uloženy ostatky bývalých držitelů panství a několika farářů. Hřbitov okolo kostela plnil svou funkci do roku 1830, kdy byl opodál obce zřízen nový hřbitov.

V současnosti spadá kostel pod římskokatolickou farnost Neratovice.

Pravidelné  bohoslužby se zde již nekonají.
Kostel je celoročně uzavřený a občas se využívá pro mše. V červenci se zde koná poutní slavnost pořádaná římskokatolickou faroností Neratovice  a v prosinci každoročně  Vánoční koncert pořádaný místní školou.
V současné době probíhají jednání o opravě fasády a střechy kostela  s využitím finanční dotace z fondů EU.

Popis stavby

Presbytář kostela je obdélníkový, půlkruhově zakončený, při něm na severní straně stojí vysoký přístavek sakristie a oratoře zakončený třemi stranami nepravidelného osmiúhelníka. Obdélníková loď má po bocích dva čtvercové přístavky. Presbytář je pokrytý barokní freskou. Věž je umístěna zcela vpředu. Kostelní loď je rozdělena na tři klenbová pole, kruchta spočívá na šesti sloupech. Čtvercové přístavky obsahují schodiště a vnější vchody. Uvnitř je barokní kazatelna. 
V kostele se nachází velmi zajímavý náhrobní kámen z r. 1599 umístěný ve zdi pod kruchtou.  

Uvnitř zvonice visí dva zvony (původně byly čtyři): 1.21 m v průměru, 0.96 m výšky, 0.83 m v průměru, 0.78 m výšky.

Větší zvon zvaný "Ambrož" s nápisem "... Letha Panie 1613, slit gest tento zwon ke czti a chwale do miesteczka Klomina za panowani S. R. R. Jana Borziwoge Kyssperskyho z Wrzesowicz i na Klomine k zalozenie kostela s. Marzy Magdaleny nakladem wssech osadnich k temvz zadvssi ...", se znázorněním vraždění dítek Betlémských.  

K původní výzdobě kostela patřil vzácný skládací obraz zobrazující výjevy ze života Panny Marie. Obraz, dar od císaře Karla IV., je dnes součástí galerie hradu Křivoklát. 

Kostel sv. Maří MagdalényU kostelní zdi rostou dva stromy vzácného akátu dovezeného z Itálie farářem a administrátorem Františkem Mlejnským. 
(na obrázku vlevo)

V roce 1939 se v kostele konalo slavnostní svaté biřmování arcibiskupem pražským, kardinálem Karlem Kašparem, pro široké okolí obcí.

V roce 1970 v kostele proběhlo svaté biřmování kardinálem Františkem Tomáškem, které se stalo tichou demonstrací v době normalizace. Na hlavním oltáři a věži kostela vlály československé státní vlajky. Kostel byl lidmi zcela zaplněn. 

Od roku 1989 byl kostel celkem desetkrát vykraden. Nyní již není co krást.

Mapový portál

Mapový portál Mapotip

V OBRAZE

logo

google play
apple store

Czechpoint

Město Neratovice

  • 1529
    1. zmínka
  • kostel sv. Maří Magdalény
  • Morový sloup
  • SDH Chlumín
  • TJ Sokol Chlumín
  • Honební společenstvo Chlumín