ObecChlumín
Obec Chlumín

Stáhněte si novou mobilní aplikaci V OBRAZE    

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

Místní poplatky

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

 • výše tohoto poplatku se stanovuje v závislosti na objemu a počtu sběrných nádob určených k odkládání směsného odpadu a frekvence jejich svozu:         
  Od 01.01.2024

 

Objem sběrné nádoby

 

Frekvence svozu (počet svozů)

 

Výše poplatku za rok

 

120 litrů

1x týden  (52)

3 370 Kč

1x 14 dní (26)

1 685 Kč

1x měsíc  (12)

778 Kč

 

240 litrů

1x týden  (52)

6 740 Kč

1x 14 dní (26)

3 370 Kč

1x měsíc  (12)

1 556 Kč

 

Poplatníci ve věku 70 let, a to od kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém tento věk dovršili a současně jsou jediným členem domácnosti.

 

 

Objem sběrné nádoby

 

Frekvence svozu (počet svozů)

 

Výše poplatku za rok

 

120 litrů

1x týden  (52)

2 970 Kč

1x 14 dní (26)

1 285 Kč

1x měsíc  (12)

378 Kč

 

240 litrů

1x týden  (52)

6340 Kč

1x 14 dní (26)

2 970 Kč

1x měsíc  (12)

1 156 Kč

 

 • poplatek je splatný do 28. února příslušného kalendářního roku v hotovosti do pokladny OÚ nebo na účet obce č. 491 888 349/0800 (v případě bezhotovostní platby je nutné do zprávy pro příjemce uvést bližší specifikaci druhu poplatku) 

 

Poplatek ze psů

Sazba poplatku za rok činí:

   a) 100 Kč za jednoho psa

   b) 150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

   c) 50 Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 

   d) 75 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let

 • poplatek je splatný do 28. února příslušného kalendářního roku v hotovosti do pokladny OÚ nebo na účet obce č. 491 888 349/0800 (v případě bezhotovostní platby je nutné do zprávy pro příjemce uvést bližší specifikaci druhu poplatku) 

 

Příspěvek do Fondu obnovy vodohospodářského majetku obce Chlumín (kanalizace)

 • výše ročního příspěvku vybíraného na základě smluv o příspěvku do fondu uzavřených  s uživateli kanalizačních přípojek ve vlastnictví obce činí 1 323 Kč 
 • příspěvek je splatný do 31. března v hotovosti do pokladny OÚ nebo na účet                        obce č. 5126171/0100 (při platbě se uvede jako variabilní symbol číslo popisné připojené  nemovitosti)  

 

Poplatek za komerční hlášení

 • sazba poplatku 100 Kč / hlášení 
 • poplatek je splatný v hotovosti do pokladny OÚ nebo na účet obce č. 491 888 349/0800  (v případě bezhotovostní platby je nutné do zprávy pro příjemce uvést bližší specifikaci      druhu poplatku) 

Mapový portál

Mapový portál Mapotip

V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Czechpoint

Město Neratovice

 • 1529
  1. zmínka
 • kostel sv. Maří Magdalény
 • Morový sloup
 • SDH Chlumín
 • TJ Sokol Chlumín
 • Honební společenstvo Chlumín