ObecChlumín
Obec Chlumín

Stáhněte si novou mobilní aplikaci V OBRAZE    

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

Místní poplatky

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 - sazba poplatku za rok činí 600,- Kč za osobu

 - poplatek je splatný do 28. února v hotovosti do pokladny OÚ nebo na účet obce                        č. 491 888 349/0800 (v případě bezhotovostní platby je nutné do zprávy pro příjemce              uvést bližší specifikaci druhu poplatku) 

 

Poplatek ze psů

Sazba poplatku za rok činí:

a) 100 Kč za jednoho psa

b) 150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

c) 50 Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 

d) 75 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let

- poplatek je splatný do 28. února v hotovosti do pokladny OÚ nebo na účet obce                       č. 491 888 349/0800 (v případě bezhotovostní platby je nutné do zprávy pro příjemce             uvést bližší specifikaci druhu poplatku) 

 

Příspěvek do Fondu obnovy vodohospodářského majetku obce Chlumín (kanalizace)

- výše ročního příspěvku vybíraného na základě smluv o příspěvku do fondu uzavřených           s uživateli kanalizačních přípojek ve vlastnictví obce činí 1 200 Kč 

- příspěvek je splatný do 31. března v hotovosti do pokladny OÚ nebo na účet                               obce č. 5126171/0100 (při platbě se uvede jako variabilní symbol číslo popisné připojené         nemovitosti)  

 

Poplatek za komerční hlášení

- sazba poplatku 100 Kč / hlášení 

- poplatek je splatný v hotovosti do pokladny OÚ nebo na účet obce č. 491 888 349/0800         (v případě bezhotovostní platby je nutné do zprávy pro příjemce uvést bližší specifikaci           druhu poplatku) 

Mapový portál

Mapový portál Mapotip

V OBRAZE

logo

google play
apple store

Czechpoint

Město Neratovice

  • 1529
    1. zmínka
  • kostel sv. Maří Magdalény
  • Morový sloup
  • SDH Chlumín
  • TJ Sokol Chlumín
  • Honební společenstvo Chlumín