ObecChlumín
Obec Chlumín

Stáhněte si novou mobilní aplikaci V OBRAZE    

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

Obecní úřad Chlumín

Obecní úřad  - kontaktyobecní úřad

Obecní úřad - úřední hodiny

 • Pondělí: 09,00 - 12,00 a 14,00 - 18,00
 • Středa: 09,00 - 12,00 a 14,00 - 18,00

Adresa úřadu: Obecní úřad Chlumín, Chlumín 44, 277 43 Chlumín

Miroslav Priatka, starosta obce: 608 260 939

Adresa webu: http://www.chlumin.cz

Mobil pro krizové situace: 724 858 519

Číslo účtu pro případné platby: 491888349/0800 Česká spořitelna, a.s.

 • veškeré platby, kromě plateb do fondu na obnovu kanalizace (FO VMO)

5126171/0100 Komerční banka, a.s. - pouze platby do fondu na obnovu kanalizace (FO VMO)

IČO: 00 236 853

DIČ: Obec Chlumín není plátcem DPH

Seznam oprávněných osob:

Oprávněné úřední osoby:
Úkony správního orgánu v řízení provádějí úřední osoby oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů správního orgánu nebo pověřené vedoucím správního orgánu (§ 15, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):
Dana Wimmerová


Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích

Starosta:

Miroslav Priatka
email: starosta@chlumin.cz

Místostarosta:

Jakub Čech
email: mistostarosta@chlumin.cz

Výbory zastupitelstva obce:

Finanční výbor:
 • předseda: Mgr. Olga Minaříková
 • členové: Mgr. Radka Franková, Josef Buřil
Kontrolní výbor:
 • předseda: Marketa Charousová
 • členové: Jan Baran, Petra Doušová

Komise rady obce: Komise zatím obec Chlumín nemá.

Sbor pro občanské záležitosti: zde

Kronikářka: Věra Krumlovská

Zaměstnanci obecního úřadu: Dana Wimmerová (referent veřejné správy), Petra Baranová (referent veřejné správy)

Organizační schéma obce Chlumín


Agendy úřadu:

Na úřadě obce Chlumín můžete vyřídit:

 • výpis z katastru nemovitostí
 • ověřené výstupy z katastru nemovitostí
 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z bodového registru řidičů
 • výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství
 • přijetí podání podle živnostenského zákona
 • autorizovaná konverze dokumentů
 • podání žádosti o zřízení datové schránky
 • podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových
 • ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověření pravosti podpisu

Dále:

Ostatní agendy obce:

 • Pronajímá bytové a nebytové prostory
 • Pronajímá hrobová místa
 • Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
 • Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
 • Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
 • Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
 • Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 • Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
 • Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
 • Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
 • Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
 • Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
 • Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
 • Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce
 • Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha

Mapový portál

Mapový portál Mapotip

V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Czechpoint

Město Neratovice

 • 1529
  1. zmínka
 • kostel sv. Maří Magdalény
 • Morový sloup
 • SDH Chlumín
 • TJ Sokol Chlumín
 • Honební společenstvo Chlumín