ObecChlumín
Obec Chlumín

Stáhněte si novou mobilní aplikaci V OBRAZE    

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

Informace pro osoby s adresou trvalého pobytu v sídle ohlašovny

 

Informace pro občany s evidovanou adresou trvalého pobytu v sídle ohlašovny:

Chlumín 44, 277 43 Chlumín 

 

Na podatelně OÚ Chlumín čp. 44, 277 43 Chlumín pro Vás ukládáme oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením.

Nejedná se o dopisy a zásilky, ale pouze o oznámení o uložení zásilky a výzvy, že si lze zásilku uloženou na poště Chlumín.

Informace o jednotlivých oznámeních a výzvách je k dispozici na podatelně Obecního úřadu Chlumín. Úřední dny pondělí a středa od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 14:00 hod. do 18:00 hod. Jiné dny po telefonické domluvě na tel. +420 315 685 051.

Vlastní zásilky budou uloženy po stanovenou dobu na ukládací poště Chlumín, kde si je příjemce s platným průkazem totožnosti může vyzvednout. Vyzvednout zásilku může přímo na poště i bez toho, aby si na podatelně vyzvedával oznámení o uložení zásilky nebo výzvu s poučením.

 

Informace ohledně trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny:

 • trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny Chlumín 44, 277 43 Chlumín, je evidován občan, jehož údaj o místu trvalého pobytu byl ve správním řízení zrušen,
 • z evidování občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti,
 • Obecní úřad Chlumín není oprávněn přebírat korespondenci adresovanou fyzickým osobám s trvalým pobytem v sídle ohlašovny,
 • Obecní úřad zajišťuje převzetí a uložení „oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením“ osobám s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, a to na podatelně v budově Obecního úřadu Chlumín, Chlumín 44, 277 43 Chlumín.

 

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny Chlumín 44, 277 43 Chlumín o uložení zásilky:

Zásilku odeslanou obcí Chlumín nebo Obecním úřadem Chlumín lze pro adresáta uložit u správního orgánu. Oznámení o uložení zásilky a výzva s poučením je uložena na podatelně Obecního úřadu Chlumín, Chlumín 44, 277 43 Chlumín, v úředních hodinách po celou dobu platnosti výzvy.

Pokud je zásilka doručována prostřednictvím České pošty, s. p., je pro adresáta uložena na České poště, s. p. v Chlumíně (kontaktní telefon +420 604 722 851).

Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve stanovené lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého  zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 odst. 2) správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka vyzvednuta.

Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

 

Občan s evidenční adresou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny Chlumín 44, 277 43 Chlumín, který má opravdu zájem o doručování na adresu svého skutečného pobytu, má několik možností, jak si vždy zajistit přímé doručení:

 • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít
 • na ohlašovně pobytu Obecního úřad Chlumín nahlásit tzv. „doručovací adresu“, tj. údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány „úřední“ písemnosti 
 • správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i e-mailovou adresu
 • zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s. p. oznámí (placená služba)
 • zřídit si u České pošty, s. p. P.O.BOX (placená služba
 • zřídit si u české pošty, s. p. službu „odnáška pošty“ (neplacená služba).

Praktické info

Záchranný kruh

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
1
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mapový portál

Mapový portál Mapotip

V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Czechpoint

Město Neratovice

 • 1529
  1. zmínka
 • kostel sv. Maří Magdalény
 • Morový sloup
 • SDH Chlumín
 • TJ Sokol Chlumín
 • Honební společenstvo Chlumín