ObecChlumín
Obec Chlumín

Stáhněte si novou mobilní aplikaci V OBRAZE    

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

Obecné informace

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

 • výše tohoto poplatku se stanovuje v závislosti na objemu a počtu sběrných nádob určených k odkládání směsného odpadu a frekvence jejich svozu: OD 1.1.2024

 

Objem sběrné nádoby

 

 

Frekvence svozu (počet svozů)

 

Výše poplatku za rok

2024

 

120 litrů

1x týden  (52)

3 370 Kč

1x 14 dní (26)

1 685 Kč

1x měsíc  (12)

778 Kč

 

240 litrů

1x týden  (52)

6 740 Kč

1x 14 dní (26)

3 370 Kč

1x měsíc  (12)

1 556 Kč

 

Poplatníci ve věku 70 let, a to od kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém tento věk dovršili a současně jsou jediným členem domácnosti.

 

Objem sběrné nádoby

 

 

Frekvence svozu (počet svozů)

 

Výše poplatku za rok

 

120 litrů

1x týden  (52)

2 970 Kč

1x 14 dní (26)

1 285 Kč

1x měsíc  (12)

378 Kč

 

240 litrů

1x týden  (52)

6340 Kč

1x 14 dní (26)

2 970 Kč

1x měsíc  (12)

1 156 Kč

 • poplatek je splatný do 28. února příslušného kalendářního roku v hotovosti do pokladny OÚ nebo na účet obce č. 491 888 349/0800 (v případě bezhotovostní platby je nutné do zprávy pro příjemce uvést bližší specifikaci druhu poplatku) 

Svozové dny směsného komunálního odpadu

 • Svoz 1x týdně - (MODRÁ známka) - každou středu
 • Svoz 1x za 14 dní (ZELENÁ známka) - středa v sudém týdnu
 • Svoz 1x za měsíc (FIALOVÁ známka) - první středa v měsíci

 

Železný šrot, velkoobjemový a nebezpečný odpad

Železný šrot, velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad lze odvážet na dvůr za obecním úřadem

 • provozní hodiny: Od 1.1.2024 pondělí od 14:00 do 17:30 a středa od 15:00 - 17:30                                                   (jiný čas po domluvě s OÚ)

Poplatky za uložení odpadu:

 • železný šrot: zdarma
 • velkoobjemový odpad (mimo stavební suť a plasty): od 50,- Kč dle objemu odpadu
 • nebezpečný odpad (např. barvy, vyjetý motorový olej, atd.): zdarma
 • pneumatiky (pouze na osobní automobily, bez disků): 30,- Kč/pneumatika

 

BIO odpad

BIO odpad lze kdykoli odvážet do kontejneru, který se nachází u sběrného místa pro tříděný odpad v ulici "U staré hasičské zbrojnice".

 

Oleje a tuky z domácností

Oleje a tuky z domácností lze vhazovat v uzavřených nádobách do určené nádoby, která se nachází u sběrného místa pro tříděný odpad v ulici "U staré hasičské zbrojnice".

 

Kovové obaly (nápojové plechovky)

Kovové obaly lze vhazovat do určeného šedivého kontejneru, který se nachází u sběrného místa pro tříděný odpad v ulici "U staré hasičské zbrojnice".

 

Informační leták pro tříděný sběr odpadu

Informační leták

Mapový portál

Mapový portál Mapotip

V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Czechpoint

Město Neratovice

 • 1529
  1. zmínka
 • kostel sv. Maří Magdalény
 • Morový sloup
 • SDH Chlumín
 • TJ Sokol Chlumín
 • Honební společenstvo Chlumín